Limity na IKE i IKZE w 2019 r.

Rok 2019 przyniósł nam sporo zmian w dziedzinach ekonomii i gospodarki. Warto się nimi zainteresować chcąc zabezpieczyć sobie komfortowe życie na emeryturze. Jeżeli co miesiąc, kwartalnie lub choćby raz w roku dysponujemy wolnymi środkami finansowymi i planujemy zainwestować je na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), musimy znać limity, które zostały ustalone na rok 2019 dla tych wpłat przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Górna granica, czyli ile możemy wpłacić

Celem przypomnienia – w 2018 roku limit roczny dla składki na IKE wyniósł 13 326 zł, natomiast na IKZE odpowiednio 5331,60 zł. Daje nam to w przeliczeniu 1110,50 zł miesięcznie dla IKE oraz 444,30 zł dla IKZE. Podstawą dla tych kwot jest ustawa z 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zgodnie z którą limit wpłat w rozliczeniu rocznym na IKE nie może być wyższy niż 3 – krotność przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok, natomiast na IKZE nie może przekroczyć 1,2 -krotności tej kwoty. Upraszczając, każdego roku notujemy wzrosty i podwyżki w różnych obszarach funkcjonowania Państwa. Tak też się stało w przypadku przewidywanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku, która została ustalona na poziomie 4765 zł brutto. Takie prognozy zaprezentowano oczywiście w projekcie ustawy budżetowej z dnia 21.08.2018 roku. Jedną z konsekwencji wspomnianego wzrostu są zwiększone limity składek na IKE i IKZE. W przypadku indywidualnego konta emerytalnego górną granicę podniesiono o 966 zł w skali roku, natomiast na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego możemy wpłacić o 386,40 zł więcej. Podsumowując, limity składek w 2019 roku wynoszą 14 295 zł dla IKE oraz 5718 zł dla IKZE. Osoby będące w komfortowej sytuacji finansowej będą mogły w związku z powyższym odkładać co miesiąc 1191 zł w ramach IKE lub 476,50 zł w ramach IKZE. Należy oczywiście pamiętać, że częstotliwość uiszczania składek jest ustalana indywidualnie. Oznacza to, że wpłat nie musimy dokonywać w rozliczeniu miesięcznym, ale na przykład kwartalnie lub raz w roku.

IKE i IKZE w teorii i praktyce

Celem wybrania najbardziej odpowiedniej dla nas formy dobrowolnego ubezpieczenia społecznego warto orientować się w definicjach indywidualnego konta emerytalnego oraz indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. IKE oraz IKZE należą do elastycznych sposobów gromadzenia kapitału pieniężnego na emeryturę. Wchodzą one w skład III filaru emerytalnego, czyli tego, który pozwala na dodatkowe poza obowiązkowym odkładanie oszczędności w celu zapewnienia sobie godnej emerytury. Obydwie wspomniane formy ubezpieczenia różni jednak wiele aspektów. Poza wspomnianymi wcześniej kwotami limitów składkowych, posiadacze kont IKE lub IKZE muszą wiedzieć, że w przypadku korzystania z tej pierwszej metody oszczędzania nie przysługują im ulgi z tytułu odpisania zebranej kwoty od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. IKZE daje nam natomiast taką możliwość. Najważniejszą jednak zaletą wiążącą się z posiadaniem IKE lub IKZE jest szansa na zwolnienie w obu przypadkach z tzw. podatku Belki, który został ustalony na poziomie 19%. Oczywiście, aby skorzystać z tej ulgi, należy spełnić warunki zapisane w ustawie oraz pamiętać, że w sytuacji oszczędzania przez IKZE nadal będziemy musieli uiścić 10% zryczałtowanego podatku od wpłat. Ważną kwestią jest też moment wypłaty zgromadzonych środków. W przypadku IKE możemy to zrobić w wieku 60 lub 55 lat, natomiast oszczędzając na IKZE musimy ukończyć 65 r.ż. Dodatkowo trzeba oczywiście spełnić określone ustawowo warunki.

Limity wpłat na IKE i IKZE wzrastają sukcesywnie rok do roku. Podyktowane jest to optymistycznymi prognozami dotyczącymi kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Pozostaje mieć nadzieję, że coraz więcej Polaków będzie mogło oszczędzać na emeryturę opierając się o górną granicę limitów składkowych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*