Odlicz ulgę podatkową za oszczędzanie na IKE

Chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość coraz więcej osób decyduje się na oszczędzanie na emeryturę na specjalnych kontach – Indywidualne Konta Emerytalne. Z roku na rok przybywa posiadaczy tej formy zabezpieczenia dni kiedy przestaną być aktywni zawodowo. Warto wiedzieć, że dla tych którzy odkładają na IKE zostały przygotowane zachęty podatkowe.

Czym są IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne zostały wprowadzone aby zachęcić Polaków do oszczędzania dodatkowych środków na emeryturę. Jak wszyscy wiemy, Polski system emerytalny składa się z trzech filarów. Dwa pierwsze ZUS i OFE są obowiązkowe, trzeci jest dla chętnych. Zaliczamy do niego właśnie IKE.

Konto IKE może założyć każdy pod warunkiem, że skończył 16 lat. Coroczne wpłaty na rachunek nie mogą przekroczyć trzykrotności średniej miesięcznej pensji brutto. To od nas zależy czy środki wpłacimy jednorazowo czy na raty. Pamiętajmy także, że posiadanie konta IKE nie zobowiązuje nas do dokonywania regularnych wpłat. Jeżeli w danym roku nasza sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu nic się nie stanie jak wpłacimy mniej lub wcale. W zależności od naszych preferencji umowę na prowadzenia takiego konta podpisujemy z bankiem, towarzystwem ubezpieczeniowym, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, domem maklerskim czy powszechnym towarzystwem emerytalnym. Więcej znajdziesz tutaj: http://ike.org.pl/poradnik-o-ike/.

IKE – zasady ulgi podatkowej

Ulgi podatkowe dla osób oszczędzających na Indywidualnych Kontach Emerytalnych mogą wydawać się mało zachęcające. Są oddalone w czasie, aby móc z nich skorzystać musimy spełnić kilka warunków a przede wszystkim wymagają od nas regularnych wpłat. Jednak osoby, które zdecydują się na oszczędzanie w ten sposób z pewnością polepsza swoją sytuację finansową na starość.

Ulga podatkowa o jakiej mówimy to zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych – podatek Belki – w wysokości 19 proc. Warunki jakie musimy spełnić są dokładnie sprecyzowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 ze zm.) Zgodnie z art. 34 ust. 1 tej ustawy wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Ponadto zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o PIT są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:

a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
c) wypłatą transferową
– z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość.

Pamiętajmy także, że mamy możliwość wcześniejszej wypłaty środków zgromadzonych na koncie, ale zmuszeni będziemy wówczas zapłacić podatek Belki w wysokości 19 proc.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*