Rodzina 500 Plus – jak złożyć wniosek?

Rodzina 500 Plus jest sztandarowym dziełem obecnego rządu. Stanowi on finansowe wsparcie dla wielu polskich rodzin. Na ten rok, z budżetu państwa przeznaczone są na ten cel 24,5 mln zł. Jak zatem złożyć wniosek o 500 Plus?

Dla kogo 500 Plus?

Program Rodzina 500 Plus realizowany jest w naszym kraju od 1 kwietnia 2016 roku. Wsparciem zostało objętych prawie 60 proc. wszystkich dzieci. Do głównych jego założeń należy zwiększenie dzietności, a także poprawa sytuacji materialnej polskich rodzin.

Pieniądze z tego świadczenia przyznawane są na każde drugie i kolejne dziecko, bez uwzględniania kryteriów dochodowych. W przypadku, gdy staramy się o nie na pierwszego potomka, konieczne jest spełnienie warunku dochodowego 800 zł netto na osobę, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to kwota ta nie może być wyższa niż 1200 zł. Pomoc ta zatem wynosi nieopodatkowane 6000 zł na wychowanie dziecka do 18 roku życia.

Sposoby składania wniosków o 500 Plus?

Wniosek o 500 Plus można złożyć w gminie, w której mieszkamy, przez Internet i listownie, za pomocą Poczty Polskiej. E – wniosek o to świadczenie wysłać można za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Czym jest empatia.mrpips.gov.pl? Jest to nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. Umożliwia on składanie wniosków przez Internet także o przyznanie m.in. becikowego, zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i przyznanie pomocy społecznej.

Również bank umożliwia nam złożenie wniosku o 500 Plus. Nie będzie on natomiast ingerować w weryfikację danych, ani prowadzenie dalszych działań w zakresie jego obsługi, to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Za to PUE udostępnia on – line dane zapisane na kontach w ZUS. Daje to możliwość łatwego generowania i przesyłania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, a także różnego typu pism i wniosków. Dostępne są one na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a osoba która posiada profil PUE, po zalogowaniu, może wypełnić i wysłać wniosek.

Na co uważać składając wniosek on – line?

Składając wniosek o 500 Plus w ten sposób, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim, każda z instytucji zajmujących się ich naborem, nie pobiera za to żadnych opłat. Składanie wniosku jest całkowicie bezpłatne. Również co bardzo ważne, żadna z instytucji je przyjmujących, nie żąda od swoich klientów podawania lub potwierdzania drogą mailową lub sms – ową danych takich jak: imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, czy miejsce zamieszkania. Nie należy także reagować na prośbę o kliknięcie linka lub odesłanie smsa, ponieważ może to być próba oszustwa i wyłudzenia naszych danych. Dlatego też przy wypełnianiu wniosku o 500 Plus należy zawsze bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej zaangażowanej w to instytucji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*